Maanmittausta yli 20 vuoden kokemuksella

Rekisteriseloste


Mittauspalvelu Tiihonen, asiakastietokanta
Rekisterinpitäjä
Mittauspalvelu Tiihonen, y-tunnus 1794617-7
Pirkontie 22
95410 Tornio
040-1639392
Vastuuhenkilö
Petteri Tiihonen
petteri(at)mptiihonen.fi
Rekisterin käyttötarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.
Lisäksi henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yritysten markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi.
Suoramarkkinointia voidaan toteuttaa myös sähköisesti.
Rekisterin tietosisältö
- Perustietoja, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite
- Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, taloudelliset tiedot 
- Tapahtumatiedot 
- Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot 
- Rekisteröidyn itse antamat tiedot
Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan antamat tiedot
Tietojen luovutus
Mittauspalvelu Tiihonen luovuttaa asiakastietoja voimassa olevan lainsäädännön 
velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei siirretä Euroopan talousalueen tai Euroopan unionin ulkopuolelle.
Rekisterin suojaus
Rekisteriä käyttävät vain Mittauspalvelu Tiihosen työntekijät. Tiedot kerätään atk-tietokantoihin, joihin vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana. 
Mittauspalvelu Tiihosen tietojärjestelmä, verkkopalvelun ylläpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä. Tiedot on suojattu työntekijän tehtävien perusteella määritellyin 
käyttöoikeuksin, tiedonsiirtosalausohjelmien avulla.
Rekisterien käytöstä on laadittu sisäiset ohjeet. Tietokannasta tulostettava manuaalinen aineisto säilytetään lainsäädännössä edellytetyllä tavalla yrityksen valvotuissa tiloissa ja hävitetään tarvittaessa turvallisesti.
Henkilötietolain 6 luvun 26§:n mukainen tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.
Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (ks. kohta 3).
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto merkitään rekisteriin.